Monthly Archives: July 2008

Nói tiếp chuyện tiền Đồng đang ở đâu?

Tiền đồng đang ở đâu? (1) (đăng trên Thời báo kinh tế Sài Gòn số 29-2008 ngày 10-7-2008) Thực ra, người có đủ khả năng và thẩm quyền để có thể đưa ra câu trả lời một cách tin cậy … Continue reading

Posted in ChangeWeNeed Blog | Tagged , , | Leave a comment

BÀI PHẢN BIỆN TIỀN ĐỒNG ĐANG Ở ĐÂU?

Bài viết của GS.TS Trần Ngọc Thơ, Đại học Kinh tế Tp.HCM. (nguồn: Thời báo Kinh tế Việt Nam ngày 7/7/2008) Để trả lời câu hỏi này, một số tác giả đã tiến hành so sánh tốc độ tăng GDP … Continue reading

Posted in ChangeWeNeed Blog | Tagged , , | Leave a comment