Letter to WGAD from Doctor Nguyen Thanh Giang

From: nguyen thanhgiang [mailto:thanhgiang36@yahoo.com]
Sent: Wednesday, January 11, 2012 10:10 AM
To: wgad@ohchr.org
Cc: tranvanhuynh@hotmail.com
Subject: Letter from Vietnam

No. 6, Quarter Dia Vat ly May bay,
Trung Van – Tu Liem – Hanoi, Vietnam.
E-mail: thanhgiang36@yahoo.com
Mobile:+84-984724165

Hanoi, January 11, 2012

Working Group on Arbitrary Detention
c/o Office of the High Commissioner for Human Rights
United Nations Office at Geneva

8-14, avenue de la Paix
1211 Geneva 10, Switzerland
facsimile: +41 22 9179006
e-mail: wgad@ohchr.org

Re: Imprisonment of Tran Huynh Duy Thuc – A case of arbitrary deprivation of freedom in Vietnam, and call for urgent action procedure.

Dear Sirs,

My name is Nguyen Thanh Giang, a geophysics doctor. I am a Vietnamese national, 76 years old, living in Hanoi, Vietnam.

I write this email with the spirit of The Universal Declaration of Human Rights, Seeking your particular concern about an extremely considerable case of arbitrary deprivation of freedom in Vietnam. It is the imprisonment of Mr. Tran Huynh Duy Thuc who is an IT engineer, an enterprising and successful businessman, a well-known blogger (with his pseudonym: Tran Dong Chan), and an activist for human rights, democracy and for the peace of the world. He is also well-recognized as an auspicious writer who has written books scrutinizing the historic facts to find the best paths to democracy and prosperity for not only Vietnamese but also developing nations.

In 2010, he was sentenced to 16 years in prison and additional 5-year house arrest because of the indictment of subverting the people’s authority without proving the violent actions. Nor is the charge vague and not understandable to any normally fair justice. The trials that convicted him and his same-case friends, Mr. Le Cong Dinh (lawyer), Mr. Le Thang Long (engineer) and Mr. Nguyen Tien Trung (master) were in the severe absence of due processes and many other standards, which are indispensable to make it a fair and public hearing by a competent, independent and impartial tribunal as required by the International Covenant on Civil and Political Rights that Vietnam is a Signatory. That’s why this case has drawn serious attentions and vehement denunciations from the US Department of State, the European Union, and many other states, nations; Human Rights Watch and many other human rights defenders. I believe you might well aware of their statements that can be easily found from the Internet.

In my opinion, Tran Huynh Duy Thuc is a talent, an intellectual elite of Vietnam who is indispensable for the democratization and sustainable growth of our country. He has also striven for the world’s peace by imparting his writings calling for upholding human rights, freedom and democracy which he believes and justified that would bring peace and prevent war for human kind. I attach herewith his two writings: “Obama, China and Vietnam” and “Hewing Quest for Democracy and Prosperity” that may help prove his pro-freedom, pro-democracy and for-peace thought based on upholding human rights and dignity. I also enclose an article of mine named “Star locked in Jail” that was pervaded diffusely over Internet last December. In this article, I have tried to summarize a part of what he had composed. I wish that it will make you acknowledge my above opinion which is consented by a huge number of Vietnamese.

Dear Sirs,

Please find this email as my complaint of the arbitrary deprivation of freedom of Tran Huynh Duy Thuc to the Working Group on Arbitrary Detention. I ask your help and responsibility to roll back his freedom, as well as request you to launch an urgent appeal for his case.

Your consideration is much appreciated. Thank you very much.

Yours sincerely,

Dr. Nguyen Thanh Giang
Contact detail:
No. 6, Living quarter Dia Vat ly may bay, Trung Van – Tu Liem – Hanoi, Vietnam.
E-mail: thanhgiang36@yahoo.com
Mobile:+84-984724165

*

Bản tiếng Việt:

Nhà số 6 Tập thể Địa vật lý máy bay,
Trung Văn – Từ Liêm – Hà Nội, Việt Nam.
Email: thanhgiang36@yahoo.com
Di động: +84-984724165

Hà Nội, ngày 12 tháng 1 năm 2012

Kính gửi: Nhóm Công tác về Cầm tù Tùy tiện của Liên Hiệp Quốc

V/v: Việc bỏ tù Trần Huỳnh Duy Thức – Một trường hợp tùy tiện tước đoạt tự do con người tại Việt Nam và Kêu gọi hành động khẩn.

Thưa các ngài,

 Tôi tên Nguyễn Thanh Giang, là tiến sĩ địa vật lý. Tôi là công dân Việt Nam, 76 tuổi, hiện đang sống tại Hà Nội, Việt Nam.

 Tôi viết thư này bằng tinh thần của bản Tuyên ngôn Quốc tế về Nhân quyền để tìm kiếm sự quan tâm đặc biệt của các ngài về một trường hợp tùy tiện tước đoạt tự do con người hết sức đáng lưu tâm tại Việt Nam. Đó là việc bỏ tù anh Trần Huỳnh Duy Thức – một kỹ sư CNTT, một doanh nhân táo bạo và thành đạt, một blogger được nhiều người biết (với bút danh Trần Đông Chấn), và là một nhà hoạt động cho quyền con người, dân chủ vì hòa bình thế giới. Anh cũng được nhiều người thừa nhận là một tác giả đầy triển vọng với những quyển sách nghiên cứu sâu các sự kiện lịch sử để tìm ra những con đường tốt nhất đi đến dân chủ và thịnh vượng, không chỉ cho Việt Nam mà còn cho các quốc gia đang phát triển.

 Năm 2010, anh bị kết án 16 năm tù và thêm 5 năm quản chế vì bị cáo buộc lật đổ chính quyền nhân dân mà không hề chứng minh có các hành động bạo lực. Không chỉ có sự buộc tội trên là mơ hồ và không thể hiểu nổi đối với một nền công lý đàng hoàng trong tình trạng bình thường. Các phiên tòa đã kết tội anh và những người bạn cùng vụ án của mình: anh Lê Công Định (luật sư), anh Lê Thăng Long (kỹ sư) và anh Nguyễn Tiến Trung (cao học) đã thiếu vắng nghiêm trọng các qui trình đúng đắn và nhiều tiêu chuẩn không thể thiếu để tạo ra một vụ xét xử công bằng, công khai bởi một tòa án có thẩm quyền, độc lập và không thiên vị theo yêu cầu của Công ước Quốc tế về các Quyền Dân sự và Chính trị mà Việt Nam đã ký. Đó là lý do mà vụ án này đã thu hút sự chú ý nghiêm túc và sự phản đối kịch liệt của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, Liên minh Châu Âu và nhiều quốc gia, nhà nước khác; Tổ chức Theo dõi Nhân quyền và nhiều tổ chức bảo vệ nhân quyền khác. Tôi tin rằng các ngài có thể đã biết về các phát biểu này của họ. Có thể dễ dàng đọc được các phát biểu đó trên Internet.

 Theo đánh giá của tôi, Trần Huỳnh Duy Thức là một nhân tài, một trí thức ưu tú không thể thiếu cho việc dân chủ hóa và phát triển bền vững của đất nước Việt Nam chúng tôi. Anh cũng phấn đấu cho hòa bình thế giới bằng cách quảng bá các bài viết của mình kêu gọi ủng hộ các Quyền Con người, tự do và dân chủ. Anh tin và chứng minh rằng những điều này sẽ mang đến hòa bình và phòng ngừa chiến tranh cho nhân loại. Tôi đính kèm theo đây 2 tác phẩm của anh: ”Obama, China and Vietnam (*)” và ”Hành trình vào bản chất của dân chủ và thịnh vượng” để chứng minh cho tư tưởng ủng hộ tự do, ủng hộ dân chủ và vì hòa bình của anh được đặt trên cơ sở bảo vệ các quyền con người và nhân phẩm. Tôi cũng đính kèm một bài báo tôi viết có tựa ”Ngôi sao bị nhốt”, bài này đã lan tỏa rất phổ biến trên Internet vào tháng 12 vừa rồi. Trong bài này tôi đã cố gắng tóm tắt một phần những gì anh đã biên soạn. Tôi mong rằng nó sẽ làm các ngài cũng công nhận đánh giá trên của tôi vốn được số đông người Việt Nam đồng tình.

 Thưa các ngài,

 Email này là bản khiếu nại của tôi gửi đến Nhóm Công tác về Cầm tù Tùy tiện của Liên Hiệp Quốc đối với việc tùy tiện tước đoạt tự do của Trần Huỳnh Duy Thức. Tôi kêu gọi sự giúp đỡ và trách nhiệm của các ngài để trả lại tự do cho anh, tôi cũng đề nghị các ngài đưa ra lời kêu gọi khẩn cấp cho trường hợp của anh.

 Sự quan tâm của các ngài hết sức được hoan nghênh. Xin cảm ơn.

 Trân trọng kính chào,

Tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang
Địa chỉ liên hệ:
Nhà số 6 Tập thể Địa vật lý máy bay, Trung Văn – Từ Liêm – Hà Nội, Việt Nam.
Email: thanhgiang36@yahoo.com
Di động; +84-984724165

 (*) Bài tiếng Việt tương ứng là: ”Kỷ Sửu và vận hội mới cho Việt Nam

This entry was posted in Quốc tế and tagged . Bookmark the permalink.

16 Responses to Letter to WGAD from Doctor Nguyen Thanh Giang

 1. Pingback: Hãy lên tiếng vì Trần Huỳnh Duy Thức và những người đã dấn thân vì Đất Nước « DÂN LÊN TIẾNG

 2. Pingback: Hãy lên tiếng vì Trần Huỳnh Duy Thức và những người đã dấn thân vì Đất Nước | ● Anh Sáu Sài Gòn's blog

 3. Pingback: Hãy lên tiếng vì Trần Huỳnh Duy Thức và những người đã dấn thân vì Đất Nước | phamdinhtan

 4. Pingback: Dân Làm Báo : Hãy lên tiếng vì Trần Huỳnh Duy Thức và những người đã dấn thân vì Đấ t Nước | ixij

 5. Pingback: HÃY LÊN TIẾNG vì TRẦN HUỲNH DUY THỨC & NHỮNG NGƯỜI ĐÃ DẤN THÂN VÌ ĐẤT NƯỚC (Dân Làm Báo) « Ngoclinhvugia's Blog

 6. Pingback: Hãy lên tiếng vì Trần Huỳnh Duy Thức và những người đã dấn thân vì Đất Nước | dânlầmthan

 7. Pingback: Hãy lên tiếng vì Trần Huỳnh Duy Thức và những người đã dấn thân vì Đất Nước « Chau Xuan Nguyen & all posts

 8. Pingback: TRÒ CHUYỆN CŨNG BÁC TRẦN VĂN HUỲNH – THÂN PHỤ ANH TRẦN HUỲNH DUY THỨC (Dân Làm Báo) « Ngoclinhvugia's Blog

 9. Pingback: Open letter to World Human Rights Organizations « Trần Huỳnh Duy Thức

 10. Pingback: Những Chuyện Trong Ngày: Thứ sáu, 27-1-2012 « Hội Phụ Nữ Cờ Vàng New England

 11. Pingback: Thư ngỏ gởi các tổ chức Nhân quyền Quốc tế « Chau Xuan Nguyen & all posts

 12. Pingback: Thư ngỏ gởi các tổ chức Nhân quyền Quốc tế | ● Anh Sáu Sài Gòn's blog

 13. Pingback: Thư ngỏ gởi các tổ chức Nhân quyền Quốc tế | phamdinhtan

 14. Pingback: Thư ngỏ gởi các tổ chức Nhân quyền Quốc tế (Trần văn Huỳnh) | ixij

 15. Pingback: THÂN PHỤ ANH TRẦN HUỲNH DUY THỨC gửi THƯ NGỎ đến CÁC TỔ CHỨC NHÂN QUYỀN QUỐC TẾ (Trần Văn Huỳnh, Dân Làm Báo) « Ngoclinhvugia's Blog

 16. Pingback: Thư ngỏ gởi các tổ chức Nhân quyền Quốc tế « Chuyển Hóa

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s