TRẦN HUỲNH DUY THỨC & Con đường nào cho Việt Nam – Phần 19

TRẦN HUỲNH DUY THỨC & Con đường nào cho Việt Nam – Phần 19

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN: ĐẦU TƯ VÀO CON NGƯỜI

Cách mạng tư tuởng

Những cuộc cách mạng về tư tưởng rất vĩ đại trong lịch sử đã làm biến đổi sâu sắc xã hội, không những tạo ra sự dân chủ thịnh vượng ở nước đó mà còn đóng góp to lớn vào nền văn minh của nhân loại. Đó chính là những trường hợp như cuộc Cách mạng tư sản Anh hồi giữa thế kỷ 17 hoặc cuộc Canh tân Minh Trị vĩ đại ở Nhật giữa thế kỷ 19. Chính những cuộc cách mạng tư tưởng này đã giúp tránh được sự nổ ra những cuộc cách mạng đẫm máu do sự bất mãn của quần chúng tương tự như cuộc cách mạng tư sản Pháp hồi cuối thế kỷ 18; hoặc tránh bị biến thành nô lệ, thuộc địa như bao nhiêu triều đại ở châu Á cùng thời với Minh Trị, trong đó có Việt Nam, đã không tránh được.

Điều kiện để một cuộc cách mạng tư tưởng phát triển lớn mạnh là phải hình thành một trào lưu suy tưởng tích cực từ giới trí thức, đồng thời giới cầm quyền ủng hộ và dẫn hướng cho trào lưu đó, làm lan tỏa đến mọi tầng lớp nhân dân. Một khi người dân đã có thể tự tin và có ý thức sử dụng tối đa quyền làm chủ của mình được Hiến pháp Việt Nam bảo vệ thì cũng là lúc những suy tưởng tự do bắt đầu nở rộ. Và lúc đó nhà nước, với ưu thế vượt trội nhất trong xã hội, hoàn toàn dễ dàng tạo ra những động lực lành mạnh, vừa để khuyến khích các suy tưởng phát triển tích cực, vừa để dẫn hướng những suy tưởng đó đến những mục tiêu nhân sinh quan và lý tưởng tốt đẹp của nhà nước.

Nguồn lực từ suy tưởng

Suy tưởng của con người là một nguồn lực vô tận không bao giờ cạn kiệt như các loại tài nguyên thiên nhiên. Chúng càng được sử dụng thì lại càng nhiều lên. Chẳng có nước nào trở thành dân chủ, thịnh vượng nhờ dựa vào khai thác tài nguyên cả, đa số trường hợp này đều cho kết quả ngược lại. Nước Nhật đã chứng minh rằng một nước hầu như không có tài nguyên gì với xuất phát điểm rất nghèo nàn lạc hậu vẫn có thể tạo ra một cuộc cách mạng tư tưởng vĩ đại biến họ trở thành cường quốc chỉ trong vòng ba thập kỷ. Những giá trị mà nó tạo ra đến giờ vẫn là nền tảng vững chắc cho xã hội Nhật dù đã gần 150 năm.

Giống như người xưa nói “Sức dân là sức nước”, những giá trị suy tưởng của người dân lớn mạnh tức là sức nước dâng cao. Mà nước thì cần có những con kênh, cái đập để đưa về tưới mát ruộng vườn, đồng cỏ thì mới tạo ra được giá trị. Và để làm được như vậy thì đòi hỏi phải hiểu biết và tuân thủ quy luật khách quan là “nước chảy về trũng”. Sự kém hiểu biết hoặc cố tình không tuân thủ quy luật đó sẽ dẫn tới “tức nước vỡ bờ”, hoặc tệ hại hơn nữa là: cạn kiệt nguồn nước. Sự lãnh đạo cần phải được hiểu trước tiên là dẫn đường. Mà cách thức đúng đắn nhất là phải hiểu biết và vận dụng quy luật khách quan để tạo ra động lực lành mạnh cho dân chúng để cùng hướng sức mạnh của mình đến những mục tiêu cao đẹp. Sự áp đặt, ép buộc bằng quyền lực nhà nước chỉ tạo điều kiện tốt cho cường quyền phát triển mà thôi.

Suy tưởng để đồng thuận

Việt Nam đang nghiên cứu chuyển đổi mô hình tăng trưởng và thực hiện 3 khâu đột phá chiến lược. Đây là việc làm rất cần thiết và sẽ tạo ra những thay đổi có giá trị to lớn cho đất nước nếu nó được kết tinh từ trí tuệ suy tưởng của nhân dân, đặc biệt là tầng lớp trí thức. Đây cũng là những yêu cầu cấp thiết mà thực tế cuộc sống đòi hỏi từ nhiều năm qua nhưng đã chưa được đáp ứng tốt. Lý do là những giải pháp cho chúng đã không có sự tham gia rộng rãi của nhân dân.

Do vậy, Con Đường Việt Nam kêu gọi chính quyền hãy tạo điều kiện để phát triển mạnh mẽ một trào lưu suy tưởng từ nhân dân về: “Chuyển đổi mô hình tăng trưởng”, “Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường”, “Phát triển nhanh nguồn nhân lực”, “Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng”, và đồng thời tạo ra động lực mạnh để dẫn hướng trào lưu suy tưởng này. Làm được như vậy thì không những đất nước có được những giải pháp tốt nhất cho nhiệm vụ này mà còn tạo ra một sự đồng thuận lớn trong xã hội cho việc thực hiện các giải pháp đó. Vì đơn giản là chúng hợp lòng dân. Không những thế, những động lực nói trên mà nhà nước tạo ra sẽ chuyển hóa thành những động lực mạnh mẽ trong nhân dân để tạo nên những nguồn lực khổng lồ từ sức dân – không những giúp đất nước vượt qua được khó khăn thách thức hiện nay mà còn nhanh chóng vượt lên. Đó chính là những giá trị to lớn của sự đồng thuận xã hội một cách thực chất.

Trên đây cũng là vấn đề thuộc lĩnh vực kinh tế mà sự nghiên cứu Con Đường Việt Nam đã xác định là một sách lược cần tập trung sẽ trình bày ở chương sau vì tính cấp bách và lâu dài của vấn đề. Ngoài ra còn bốn lĩnh vực khác cũng cần tập trung tương tự là giáo dục, pháp luật (cải cách hành chính và tư pháp), biển Đông (chiến lược biển và chủ quyền biển đảo), Tây nguyên (được hiểu rộng ra là các chính sách cho các vùng cao với dân tộc ít người). Năm lĩnh vực trên đều là những vấn đề bức xúc của nhân dân lâu nay, và cả gần đây. Chúng cũng được chính quyền các cấp quan tâm. Tuy nhiên chúng ta chưa có được những giải pháp chiến lược toàn diện, vừa giải quyết được ngay những vấn đề trước mắt, vừa đảm bảo tính lâu dài trong một môi trường toàn cầu hóa, biến đổi khí hậu và nước biển dâng; và trước một bối cảnh của thế giới đang hình thành nên một cục diện mới với sự dịch chuyển dần về châu Á. Tất cả những vấn đề từ bên trong và bên ngoài như trên đều tạo ra cho chúng ta những nguy cơ và cơ hội tốt.

Chỉ khi nào chúng ta vượt qua được thách thức lớn của các nguy cơ này thì các cơ hội tuyệt vời mới đến được với chúng ta. Nhưng điều cần phải chú ý hơn nữa là những nguy cơ đó không chỉ là thách thức của nhà nước mà quan trọng hơn: chúng là thách thức của từng người dân Việt Nam. Nếu quần chúng không ý thức được trách nhiệm này mà nghĩ rằng đó là việc của nhà nước, của lãnh đạo thì quốc gia này không thể vượt qua được những nguy cơ lớn để mở ra những cơ hội tuyệt vời cho dân tộc. Nhìn vào vấn đề biển Đông thời điểm hiện tại, chúng ta dễ dàng thấy rõ tình trạng tiêu cực như thế.

Suy tưởng để khai sáng

Không có cách gì để đưa ra những giải pháp cho việc phát triển đất nước tốt hơn cách tạo ra những trào lưu suy tưởng rộng rãi trong nhân dân dưới sự dẫn hướng bằng động lực từ nhà nước. Làm được như vậy thì quốc gia ta đã bắt đầu mở ra một quá trình khai sáng cho dân tộc ta hiểu rõ được bản chất và đặc tính của thế giới mà chúng ta đang sống và sẽ đi tới – tức là hiểu được quy luật khách quan của nó. Để từ đó mỗi người dân mới có thể phát huy được những đặc tính từ bản sắc văn hóa dân tộc của mình, từ vị trí địa lý và vị thế của đất nước, v.v… để tạo lợi thế chung cho quốc gia, dân tộc trong một môi trường và bối cảnh thế giới ngày nay.

Đó cũng là cách để chúng ta vượt qua được sự xơ cứng về tư tưởng trong hiện tại cũng như tránh được nó trong tương lai. Những xơ cứng đó – vốn được hình thành bởi sự chủ quan lẫn khách quan, vô tình lẫn hữu ý của cả dân chúng lẫn chính quyền trong suốt quá trình kéo dài hàng trăm năm nay – đã cản trở dân tộc ta, làm đất nước ta không những đi sau mà còn bị đẩy thụt lùi lại trong tất cả các giai đoạn tiến hóa quan trọng của xã hội loài người. Và vì thế mà bị thành nô lệ, thuộc địa.

Hãy đừng để những giai đoạn lịch sử tối tăm đó lập lại vì chúng ta tiếp tục bị xơ cứng bởi sự vô thức được hình thành qua hàng trăm năm tác động của những quan điểm từ truyền thống hay tư tưởng phong kiến không tích cực mà đến giờ vẫn còn tồn tại phổ biến. Thay vào đó, hãy hiểu rõ quy luật khách quan vận hành thế giới xung quanh ta, để từ đó mới có thể rút tỉa được những cái phù hợp có giá trị từ truyền thống và những tư tưởng do lịch sử dân tộc tạo ra nhằm phát huy thành những lợi thế tạo sức mạnh cho dân tộc trong giai đoạn lịch sử mới. Chúng ta cần khuyến khích cho sự sáng tạo có ý thức từ các giá trị truyền thống và tư tưởng như trên, thay vì sự làm theo (vốn thường bị dẫn dắt bởi vô thức).

Tự tin – Chấn dân khí

Ở Việt Nam ta, nếu đã công nhận rằng tham nhũng là rất trầm trọng thì cũng cần thừa nhận tất yếu rằng mức độ cường quyền cũng đã rất nghiêm trọng. Điều này đương nhiên có nghĩa mức độ dân chủ của chúng ta còn rất thấp. Cũng không khó để nhận ra tình trạng này nếu chúng ta dũng cảm nhìn nhận để thấy mức độ tự tin của người dân có ý thức sử dụng quyền con người của mình còn rất thấp vì bị lấn át bởi nỗi sợ hãi trước cường quyền. Và đây chính là mấu chốt quan trọng nhất để giải quyết mọi vấn đề của đất nước hiện nay và sau này: làm cho người dân tự tin và có ý thức sử dụng tối đa các quyền con người của mình để làm chủ đất nước. Đó chính là tinh thần “chấn dân khí” của  phong trào Duy Tân (“khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh”) mà phong trào Con Đường Việt Nam xin được tiếp tục và phát huy.

Tập trung và bắt đầu từ mấu chốt này thì chúng ta sẽ đi theo một tiến trình phát triển thuận quy luật nên sẽ có được dân chủ, dẫn tới công bằng rồi nhanh chóng đạt được thịnh vượng và văn minh.

Do vậy, Con Đường Việt Nam hướng đến vận động nhân dân và kêu gọi nhà nước cùng nhau làm cho người dân tin tưởng vào luật pháp để có thể tự tin và có ý thức sử dụng tối đa quyền công dân của mình được Hiến pháp bảo vệ nhằm xây dựng một nền dân chủ thực chất và vững mạnh cho đất nước.

This entry was posted in Ebook THDT&CĐVN. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s