TRẦN HUỲNH DUY THỨC & Con đường nào cho Việt Nam – Phần 20

TRẦN HUỲNH DUY THỨC & Con đường nào cho Việt Nam – Phần 20

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN: “ĐIỂM CÂN BẰNG” – SỨ MẠNG LẠC HỒNG

Nếu dân tộc Lạc Hồng ta tiên phong và thành công theo một tiến trình như vậy – tiến trình bắt đầu từ xây dựng sự tự tin và có ý thức của người dân sử dụng tối đa quyền làm chủ của mình như đã phân tích từ đầu – thì sẽ truyền cảm hứng cho người dân Trung Quốc và tạo niềm tin cho giới cầm quyền ở đó dẫn đến sự thay đổi tích cực. Lúc đó Trung Quốc sẽ trở thành một nền dân chủ lớn nhất thế giới. Là một nền dân chủ thực chất nên cũng sẽ là một trung tâm thịnh vượng nhất thế giới và cũng tất yếu tạo ra một nền văn minh phương Đông hiện đại mới, tạo nên những chuẩn tắc chung mới cho thế giới toàn cầu với sự ảnh hưởng cân bằng giữa Đông và Tây. Mà lúc đó, phải thấy rằng dân tộc, quốc gia Việt Nam sẽ được hưởng lợi rất lớn. Chúng ta, vì có sự tương đồng lớn về văn hóa và bản sắc với Trung Quốc, sẽ có một lợi thế lớn để đáp ứng nhu cầu tinh thần của mình trong một môi trường toàn cầu hóa đang có sự vươn lên lành mạnh của ảnh hưởng phương Đông để hướng đến sự cân bằng Đông – Tây.

Một sự cân bằng như vậy sẽ giúp kiến tạo nên nền hòa bình bền vững cho thế giới, tạo môi trường ngày càng dân chủ và công bằng hơn cho nhân loại phát triển thịnh vượng và văn minh hơn. Do vậy một tiến trình tiên phong thuận quy luật như thế của dân tộc Lạc Hồng sẽ được toàn nhân loại yêu hòa bình ủng hộ nên sẽ tạo ra sự thúc đẩy mạnh mẽ cho nó từ chính phủ của các nước dân chủ thịnh vượng.

Hơn thế nữa, dựa theo ý tưởng chiến lược về một sự cân bằng như thế, đất nước ta hoàn toàn có thể chủ động kiến tạo nên các sách lược về kinh tế, giao thoa văn hóa giữa Đông và Tây mà Con Đường Việt Nam gọi là “Điểm cân bằng”. Hãy cùng nhau suy tưởng về điều này để thấy lợi ích của nó mang đến cho đất nước ta to lớn đến thế nào. Con Đường Việt Nam có niềm tin rằng đây là sứ mạng của dân tộc Lạc Hồng để giúp kiến tạo và duy trì nền hòa bình cho thế giới và nhờ vậy mà tạo ra sự thịnh vượng và văn minh cho mình, và do đó chúng ta được tôn trọng.

“Việt Nam là nơi đất lành chim đậu”. Việt Nam có thế mạnh về địa thế, giá trị của nguồn nhân lực dồi dào, siêng năng, có văn hóa và nhanh thích nghi với cái mới. Việt Nam là đất nước thanh bình và cởi mở. Những điều này dẫn hướng đến một tầm nhìn lớn về chiến lược giao thoa văn hóa và giao lưu kinh tế giữa Đông và Tây. Đây thực sự là lợi thế về đặc tính của con người Việt Nam trong việc hấp thụ rồi tạo nên những thành tựu mới về văn hóa và kinh tế. Việt Nam là nước có nền văn hóa và tiếng nói phương Đông nhưng lại có chữ viết theo kiểu phương Tây, đó chính là những di sản do lịch sử tạo lợi thế cho dân tộc ta trong một môi trường đa phương toàn cầu của hệ thống quốc tế mới đang hiện hữu. Điều này đặc biệt có ý nghĩa trong một bối cảnh thế giới đang nhiều biến động như hiện nay, xu thế hình thành đa cực chống lại sự đơn cực cộng với sự trỗi dậy mạnh mẽ của Trung Quốc và Ấn Độ, chắc chắn sẽ làm nảy sinh thêm nhiều xung đột cả về quân sự lẫn văn hóa và sắc tộc. Sự xuất hiện một điểm cân bằng về kinh tế, văn hóa và chính trị sẽ cần thiết để duy trì sự ổn định cho thế giới. Và đương nhiên, điểm cân bằng đó sẽ được hưởng lợi rất lớn.

(Hết Phần 20, mời xem tiếp Phần 21)

This entry was posted in Ebook THDT&CĐVN. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s