TRẦN HUỲNH DUY THỨC & Con đường nào cho Việt Nam – Phần 26-27

TRẦN HUỲNH DUY THỨC & Con đường nào cho Việt Nam – Phần 26-27

Giới thiệu Phong trào Con đường Việt Nam

HOÀN CẢNH RA ĐỜI

Trong quá trình viết cuốn sách “Con đường Việt Nam”, bộ ba Thức – Long – Định nhận ra rằng cần phải thành lập một phong trào để thúc đẩy tư tưởng và các sách lược phát triển đất nước dựa trên nền tảng quyền con người, kêu gọi người dân tham gia rộng rãi, hỗ trợ cho chính quyền vượt qua được khủng hoảng để giảm thiểu sự khốn khó của người dân và sự lệ thuộc của đất nước vào các thế lực bên ngoài.

Tháng 1/2009, theo như đã bàn thảo và thống nhất từ trước, Lê Thăng Long đứng ra thành lập phong trào Chấn hưng nước Việt để làm tiền đề chuẩn bị cho phong trào nói trên. Phong trào đã nhận được sự hưởng ứng của nhiều người dân trong và ngoài nước. Thế nhưng chỉ vài tháng sau đó, từ tháng 5 đến tháng 6 năm 2009, Thức – Long – Định lần lượt bị bắt. Ý định hoàn thành cuốn sách “Con đường Việt Nam” và xây dựng phong trào đều bị bỏ dở. Trong tù, khi cả ba có cơ hội cùng bị giam chung tại trại giam Xuân Lộc – Đồng Nai, họ đã bàn bạc và thảo luận kế hoạch để tiếp tục con đường đấu trang chung. Long và Định quyết định nhận tội để được thả ra sớm, tiếp tục thành lập phong trào mà cả ba thống nhất đặt tên là “Con đường Việt Nam” – có phương châm hoạt động dựa trên nguyên tắc Quyền Con người trong nhà nước pháp quyền mà quyển sách Con đường Việt Nam đã nghiên cứu và trình bày. Người nào được tự do trước sẽ nhận nhiệm vụ phát động phong trào này.

Ngày 4/6/2012, anh Lê Thăng Long được giảm án và ra tù. Ngày 10/6/2012, anh Long thay mặt 3 người trong nhóm chính thức phát động phong trào Con đường Việt Nam và kêu gọi các nhân sĩ – trí thức tham gia thành lập phong trào.  Chính việc gửi thư trực tiếp cho từng người có tiếng tăm theo một danh sách đã được chuẩn bị từ trước, công khai việc mời tham gia thành lập một phong trào nhân quyền- một việc được cho là “nhạy cảm, nguy hiểm”, chưa từng có ở Việt Nam  – đã gây xôn xao dư luận. Nhiều lời chỉ trích, phê phán cho rằng đây là “cạm bẫy”, “chim mồi” của Đảng Cộng sản và chính quyền Việt Nam, thông qua Lê Thăng Long để bẫy các nhà hoạt động dân chủ, các nhà đấu tranh cho nhân quyền tại Việt Nam. Trong một hoàn cảnh ra đời khắc nghiệt như vậy, Phong trào Con đường Việt Nam vẫn nhận được sự ủng hộ của đông đảo người dân và nhiều nhân sĩ, trí thức.

Ngày 5/7/2012, Phong trào Con đường Việt Nam đã thành lập được một nhóm khởi xướng gồm 9 thành viên cả trong và ngoài nước, chịu trách nhiệm lãnh đạo phong trào và điều hành việc triển khai các chương trình hoạt động của phong trào. Nhưng tinh thần của phong trào Con đường Việt Nam là một phong trào mở – bất kỳ ai cũng có thể tham gia Phong trào theo cách riêng của mình hoặc kết hợp với những người khác miễn là hướng đến mục tiêu “Làm cho quyền con người phải được tôn trọng, bảo vệ trên hết và bình đẳng tại Việt Nam” và không đi ngược lại những nguyên tắc, tôn chỉ của Phong trào. Việc hình thành nên các nhóm hoạt động hoặc các chương trình sáng kiến ở những khu vực và quốc gia khác nhau vì mục tiêu của Phong trào sẽ do những người ủng hộ tự nguyện thực hiện theo những hình thức phù hợp với luật pháp ở nước sở tại và không nhất thiết phải theo sự hướng dẫn của những người khởi xướng.

Phong trào thiết lập một trang mạng tại địa chỉ www.conduongvietnam.org   để hỗ trợ hoạt động cho các nhóm hoạt động và các chương trình sáng kiến cho Phong trào ở trong nước và trên toàn thế giới. 

MỤC TIÊU CỦA PHONG TRÀO

Mục tiêu tối thượng của Phong trào Con Đường Việt Nam (CĐVN) làm cho Quyền Con Người được tôn trọng và được bảo vệ trên hết và bình đẳng tại Việt Nam để người dân có thể tự tin sử dụng đầy đủ mọi quyền pháp định của bản thân để làm chủ đất nước và làm chủ cuộc sống của mình.

Khi nói đến các Quyền Con Người, phong trào CĐVN sử dụng định nghĩa được nêu ra trong Tuyên ngôn Quốc Tế về Nhân Quyền của Liên Hợp Quốc, được thông qua vào năm 1948. Văn bản quan trọng này là một chuẩn mực mang tính quốc tế về Quyền Con Người ở các quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc, bao gồm cả Việt Nam.

Phong trào CĐVN tranh đấu cho sự phát triển của đất nước theo tiến trình phù hợp vối quy luật khách quan tất yếu:

Quyền Con Người       →     Tự Tin     →     Dân Chủ        →         Công Bằng          →       Thịnh Vượng    →     Văn Minh

Phong trào CĐVN đấu tranh chống lại mọi tác nhân thúc đẩy quá trình làm cho đất nước chậm tiến và bất ổn như dưới đây, đối nghịch với tiến trình trên:

Cường Quyền         →          Sợ Hãi       →      Tham Nhũng   →   Bất Bình Đẳng    →     Nghèo Nàn      →      Lạc Hậu

PHƯƠNG THỨC HÀNH ĐỘNG

Phong trào Con Đường Việt Nam hoạt động theo tôn chỉ:

– Công khai và minh bạch.

– Đối thoại, ôn hòa nhưng cương quyết

– Khoan dung nhưng không thỏa hiệp với sự sai trái

Phong trào CĐVN lấy việc bảo vệ quyền con người cơ bản của mọi công dân Việt Nam, không phân biệt tuổi tác, giới tính, tôn giáo, địa vị xã hội, sắc tộc, quan điểm chính trị v.v… làm mục tiêu hàng đầu. Qua đó, phong trào hợp tác với bất kỳ cá nhân, tổ chức nào cùng mục đích bảo vệ quyền con người, và ngược lại đấu tranh với bất kỳ cá nhân, tổ chức nào có hành vi vi phạm quyền con người.

Phong trào CĐVN hiểu rằng một xã hội tôn trọng con người phải được xây dựng trên cơ sở mỗi công dân trong xã hội có đầy đủ hiểu biết về quyền của mình và của những người xung quanh mình. Vì thế, phong trào hướng tới giúp cho người dân hiểu về những quyền sẵn có mà mình phải được hưởng một cách tự do, bình đẳng theo đúng tinh thần của Tuyên bố Nhân quyền Quốc tế của Liên Hiệp Quốc để người dân tự tin, chủ động sử dụng tối đa các quyền này trong cuộc sống. Giúp người dân ý thức rõ về vai trò của các quyền này trong đời sống xã hội, kinh tế, chính trị để xây dựng một đất nước văn minh và thịnh vượng.

Phong trào CĐVN chọn đối thoại thay vì đối đầu để tìm ra giải pháp chung. Phong trào sẽ đối thoại, phản biện và đưa ra các đề nghị, yêu cầu với các cơ quan lập pháp, hành pháp và các tổ chức chính trị khác để xây dựng và sử dụng luật pháp theo đúng trách nhiệm của nhà nước pháp quyền là phải bảo vệ hiệu quả việc thực hiện các quyền con người cho nhân dân. Phong trào sẽ bảo vệ cho quyền lợi của người dân bằng công luận và các công cụ pháp lý của Việt Nam và quốc tế.

Phong trào CĐVN kêu gọi người dân tích cực đóng góp ý kiến, tham gia vào việc điều hành đất nước, đóng góp trách nhiệm của mình vào việc chấn hưng lại đất nước.

Phong trào CĐVN không phải là một tổ chức; nó không có điều lệ, không có bộ máy thường trực hay qui chế hội viên. Phong trào Con Đường Việt Nam là một phong trào mở, dành cho tất cả mọi người Việt Nam trong và ngoài nước, không phân biệt quan điểm chính trị, tôn giáo, nghề nghiệp, tuổi tác, nguồn gốc xuất thân…

Phong trào CĐVN không tranh đấu vì bất kỳ chủ thuyết chính trị, tư tưởng hay chủ nghĩa nào. Phong trào Con đường Việt Nam không phải là một đảng chính trị hoạt động nhằm tìm kiếm nhiệm kỳ cầm quyền tại Việt Nam nhưng sẽ ủng hộ bất kỳ đảng phái nào bảo vệ và tôn trọng quyền con người ở Việt Nam, và ngược lại sẽ phản đối bất cứ tổ chức, đảng phái nào đi ngược lại nguyên tắc này.

CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA PHONG TRÀO

Trong năm 2012, dù chỉ mới thành lập được 6 tháng và gặp rất nhiều khó khăn trong hoạt động vì hạn chế về nhân lực, tài lực và cản trở từ phía chính quyền, thêm vào tâm lý e ngại hoạt động chính trị của người dân, nhưng Phong trào CĐVN cũng đã có được một số hoạt động có ý nghĩa. Cuộc thi “Quyền con người và Tôi” được phát động trong thời gian 3 tháng (từ 09/09/2012 tới 12/12/2012) dù chỉ nhận được số lượng bài dự thi khá khiêm tốn (43 bài) nhưng kết quả mà nó đạt được chính là dấy lên sự chú ý, quan tâm của mọi người đến quyền con người, khuyến khích họ tìm hiểu và phát biểu lên suy nghĩ của mình về vai trò của quyền con người trong đời sống của chính họ. Những bài dự thi gửi về cũng phản ánh một vấn đề nhức nhối là khái niệm “nhân quyền” hay “quyền con người” đã bị chính quyền tuyên truyền, bóp méo khiến người dân rất e ngại khi nói đến chủ đề này vì bị cho là “phản động, chống đối chính quyền”. Chính vì vậy những hành vi vi phạm quyền con người lại diễn ra ngang nhiên với người dân dưới danh nghĩa là thực thi pháp luật.

Được sự hỗ trợ của nhiều mạnh thường quân và các nhà tài trợ, Phong trào CĐVN đã biên soạn và phát hành cuốn sách “Câu chuyện về Quyền con người” – một câu chuyện thú vị về lịch sử nhân loại tìm kiếm, phát hiện, đấu tranh cho quyền con người của mình để hôm nay Liên Hợp Quốc đã chính thức công nhận các quyền này trong một Tuyên ngôn Nhân quyền quốc tế. Ba mươi quyền về dân sự- chính trị- kinh tế – xã hội – văn hóa không thể chia tách của mỗi người này được cuốn sách giới thiệu một cách sinh động, dễ hiểu, dễ nhớ cho tất cả mọi người. Những hoạt động để nâng cao nhận thức về quyền con người cho người dân sẽ được Phong trào CĐVN tiếp tục triển khai dưới nhiều hình thức khác nhau, phù hợp với nhiều đối tượng trong thời gian tới. Bên cạnh đó, Phong trào cũng sẽ chú trọng đến việc đấu tranh bảo vệ quyền con người tại Việt Nam bằng các công cụ pháp lý, ngôn luận và sự ủng hộ của các tổ chức nhân quyền quốc tế.

Cách đây một thế kỷ, cụ Phan Chu Trinh đã phát động phong trào Duy Tân để chấn hưng lại đất nước với phương châm “Khai dân trí – Chấn dân khí – Hậu dân sinh” – tức là người dân phải HIỂU BIẾT về các quyền của mình để TỰ TIN sử dụng những quyền này làm cho cuộc sống của mình tốt đẹp hơn, giàu có hơn, đất nước thịnh vượng hơn, văn minh hơn. Phong trào Con đường Việt Nam xin tiếp nhận tinh thần ấy của tiền nhân để cùng toàn thể người dân Việt Nam tìm ra con đường chấn hưng lại đất nước.

Lời kết

Dòng chảy của những tư tưởng về quyền con người, xã hội dân chủ được hình thành từ dưới lên vẫn chảy mãi đưa nhân loại tiến lên về phía văn minh, thịnh vượng. Nước – quyền con người – vẫn luôn tồn tại cho dù con người có nhìn nhận ra nó hay không. Nhưng sức mạnh của tự nhiên là không gì cưỡng nổi, dòng nước khi trở thành cơn lũ sẽ cuốn trôi đi bất cứ vật cản nào trên đường đi của nó. Vật cản càng lớn thì cơn lũ càng mạnh, chỉ có cách khai thông dòng nước, tạo điều kiện cho nó chảy hiền hòa, êm ả để gặt hái những mùa màng bội thu. Đất nước chúng ta không thể đứng ngoài dòng chảy của nhân loại để cứ mãi luẩn quẩn trong cái vòng là một nước nghèo nàn, lạc hậu. Những gì trái với qui luật tự nhiên, trái với dòng phát triển của nhân loại trước sau gì cũng bị đào thải, nhưng liệu rồi chúng ta có biết thoát ra khỏi những sai lầm, chọn một con đường đúng đắn để phát triển đất nước hướng tới văn minh, thịnh vượng một cách bền vững hay vẫn tiếp tục thử và sai?

Con đường luôn có đó. Chúng ta đang có cơ hội đứng trên vai những người khổng lồ khi có thể học hỏi, rút ra kinh nghiệm của những nước đã phát triển, lựa chọn những gì phù hợp với bản sắc văn hóa của dân tộc và hoàn cảnh của đất nước. Lý tưởng mọi người được sống ấm no, hạnh phúc, công bằng và bình đẳng là có thể đạt được khi chúng ta chọn con đường đi đúng. Nhưng việc chọn lựa con đường không thể chỉ là việc của một nhóm nhỏ thiểu số mà phải là việc của toàn dân. Chỉ khi người dân Việt Nam chúng ta thoát ra khỏi sự xơ cứng của các tư tưởng phong kiến lạc hậu, sự sợ hãi của việc tuân phục chủ nghĩa quân trị hay toàn trị, để nhận biết được những quyền của mình và tự tin sử dụng chúng mà không sợ hãi thì khi đó vận mệnh dân tộc Việt Nam mới biến chuyển thực sự.

Những người yêu nước như Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Công Định, Lê Thăng Long, Nguyễn Tiến Trung, Cù Huy Hà Vũ, Nguyễn Văn Hải, Tạ Phong Tần… là những đốm lửa nhỏ đã được thắp lên. Lửa của lòng yêu nước phải được thắp lên trong lòng mỗi người dân Việt chúng ta để xóa tan đi những bóng tối của hận thù, của ích kỷ, của hèn nhát để thành sức mạnh vượt qua những khó khăn, khủng hoảng và nguy cơ bị thôn tính trước mặt.

Một cơ hội cải cách, chấn hưng lại đất nước đang được mở ra. Tương lai của đất nước và của mỗi chúng ta sẽ được quyết định từ những hành động và lựa chọn của chúng ta ngày hôm nay.

———-***———–

This entry was posted in Ebook THDT&CĐVN. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s