Cuộc chuyển mình vĩ đại (P2)- Dòng chảy thời đại XANH – Thư 60A

60a-wp-cover

Xuyên Mộc, 30/1/2016

I/ Dòng chảy của thời đại hình thành bởi sự dịch chuyển nhân thức của số đông nhân loại

Các con, cháu thương! Tiếp thư 59G về CUỘC CHUYỂN MÌNH VĨ ĐẠI nha. Thư  trước ta đã nói rằng Dòng chảy của thời đại là sự dịch chuyển nhân thức của số đông nhân loại đến một trình độ phát triển cao hơn một cách không thể đảo ngược. Tụi con lưu ý rằng trong đề tài này cậu sử dụng từ “nhận thức” mà không sử dụng từ “ý thức” dù ý nghĩa của hai từ này chẳng có gì khác nhau cả, đều là consciousness trong tiếng Anh. Lý do là cậu muốn tránh sự ngộ nhận thường thấy ở VN mình: người ta hay liên tưởng từ “ý thức” với “ý thức hệ” (ideology) rồi e ngại nó vì cho rằng nó liên quan đến vấn đề chính trị. Ý thức hay nhận thức là để chỉ trạng thái hiểu biết của con người, trong khi đó ý thức hệ là những quan điểm của một hay nhiều người về những vấn đề của xã hội loài người. Con người có quyền tự do nhận thức về xã hội và đưa ra vô số ý thức hệ khác nhau, cũng như vận động người khác chia sẻ, ủng hộ quan điểm của mình. Đó là QCN, quyền tự do tư tưởng (Freedom of thought). Cưỡng bức người khác phải theo một ý thức hệ nào đó bằng bạo lực, quyền lực và sự sợ hãi là xâm phạm QCN. Không những vậy, đó còn là hành động đi ngược lại Dòng chảy của thời đại ngày nay. Chúng ta sẽ thấy điều này ở phần sau.

Trình độ nhận thức của con người quyết định trình độ phát triển của xã hội. Mọi cuộc cách mạng – tức là những sự thay đổi lớn trong xã hội – đều phải dựa vào sức mạnh của quần chúng. Vì vậy mà nhận thức phổ biến của nhân dân sẽ quyết định thực chất cuộc cách mạng mà họ tham gia. Đã không thể có được những cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật làm biến đổi cuộc sống của nhân loại ghê gớm từ thế kỷ 17 đến nay nếu như nhận thức về khoa học chỉ tồn tại trong các nhà khoa học và chính trị gia, rồi họ dùng sự hiểu biết đó để sai khiến quần chúng làm theo. Không chỉ các doanh nhân; nhà sáng chế; công nhân làm ra sản phẩm mà cả những người tiêu dùng cũng phải có được sự hiểu biết khoa học ở mức độ nhỏ hơn thì họ mới ủng hộ sự thay đổi thói quen sử dụng hàng hóa; dịch vụ của mình. Từ đó mới dẫn tới những Cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật. Sự hiểu biết của họ càng nhiều sự ủng hộ càng lớn và những cuộc cách mạng ấy càng mạnh mẽ. Các cuộc cách mạng về xã hội cũng vậy thôi. Một cuộc cách mạng mà không gắn liền với sự thay đổi thực chất nhận thức của quần chúng thì nó chỉ là một sự thay đổi bình mới rượu cũ, giống như rất nhiều các cuộc lật đổ và thay thế các triều đại phong kiến xưa trên khắp thế giới: Châu Âu đã thoát được tình trạng này vì tiến nhanh đến những trình độ phát triển cao hơn phần còn lại nhờ Phong trào Phục hưng (The Renaissance) – một cuộc cách mạng suy tưởng sâu rộng và lâu dài, thay đổi sâu sắc nhận thức của quần chúng lục địa già. Đây là Trào lưu mềm vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại. Thư 35b1 35b2 cậu đã phân tích về Cuộc cách mạng suy tưởng vĩ đại này rồi, qua đó tụi con thấy rằng nó tạo nên được kỳ tích phát triển vì nó làm thay đổi nhận thức của con người phù hợp với chân lý phát triển.

60a-the-renaissane

Đã không thể có được những cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật làm biến đổi cuộc sống của nhân loại ghê gớm từ thế kỷ 17 đến nay nếu như nhận thức về khoa học chỉ tồn tại trong các nhà khoa học và chính trị gia

Sự phù hợp này rất quan trọng. Nếu không phù hợp với Chân lý phát triển thì sẽ không tạo nên được Dòng chảy của thời đại cho dù sự thay đổi nhận thức có sâu rộng và mạnh mẽ đến thế nào đi nữa, như tụi con sẽ thấy rõ hơn trong những phần sau khi ta phân tích sự lụi tàn của Đế chế La Mã, của Liên Xô và sự thảm hại nhục nhã của phát – xít Đức và quân phiệt Nhật. Chúng chỉ tạo ra những dòng lũ đen hoành hành hung hăng rồi kiệt sức vì cố bơi ngược với Dòng chảy của thời đại đương thời. Khu vực cũng ở ngoài Dòng chảy là ao tù xám. Nguyên nhân là ở đó giới cầm quyền ngộ nhận rằng sự thay đổi mạnh mẽ nhận thức của quần chúng sẽ tạo ra quy luật phát triển. Chúng ta đã phân tích rất nhiều trong các đề tài trước đây rằng quan điểm của con người không bao giờ là quy luật khách quan của Tạo hóa cả. Quan điểm của con người là chủ quan, thường thay đổi nên không thể bất biến hay tuyệt đối với con người được. Khả năng nhận thức của con người là vô cùng lớn. Nhưng nếu sự nhận thức đó không tiến đến sự hiểu biết về quy luật của Tạo hóa thì nó sẽ không dẫn đến sự phát triển bền vững. Thư 30 cậu đã ví dụ rằng nếu 7 tỷ người trên Trái đất cùng thay đổi nhận thức: chỉ ăn thực vật, không ăn động vật để bảo vệ sự sống. Nhưng  nếu điều này xảy ra thì đó sẽ là một thảm họa cho cuộc sống, không chỉ đối với con người mà cả với thiên nhiên, môi trường… Trên thực tế sẽ không bao giờ có một sự thay đổi nhận thức như vậy: trừ khi có một bạo chúa đủ quyền lực để cưỡng ép mọi người thực hiện ý định “nhân từ” của ông ta . Lịch sử thế giới đã chứng kiến vô số thảm họa xuất phát từ những ý định tốt đẹp của những người có quyền lực. Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến những dòng lũ đen là những kẻ có quyền lực cưỡng bức nhận thức của con người nhằm đạt được lợi ích riêng của mình. Những kẻ này chống lại mọi sự thay đổi nhận thức không có lợi cho họ dù biết rằng sự thay đổi đó hợp với quy luật và dẫn đến sự phát triển bền vững, nhưng lại đe dọa đến vị trí thống trị của họ. Vì vậy họ áp đặt ý thức hệ của mình và đàn áp mọi ý thức hệ khác để người dân sợ hãi và chỉ biết đến những nhận thức bị áp đặt. Hai tình trạng trên là phổ biến nhất trong lịch sử thế giới từ nhiều ngàn năm trước và vẫn còn tồn tại khá phổ biến cho đến tận ngày nay. Nó tạo ra những xã hội ì ạch, cộc cạch, đơn điệu, không có sự thay đổi gì đáng kể trong suốt hàng ngàn năm. Tuy nhiên nó đang bị thu hẹp dần với tốc độ ngày càng nhanh bởi Dòng chảy của thời đại. Nó chính thức bị thách thức đầu tiên ở Châu Âu bởi Phong trào Phục hưng vào thế kỷ 15, dẫn đến Trào lưu khai sáng vĩ đại. Và cuối cùng nó bị đánh bại hoàn toàn ở Tây Âu bởi chính Trào lưu này, dẫn đến sự sụp đổ của Ý thức hệ thần quyền vào thế kỷ 17. Trào lưu khai sáng này chính là Dòng chảy của thời đại của giai đoạn lịch sử trên, tạo nên những thành tựu phát triển rực rỡ ở Tây Âu và chảy nhanh đến Đông Âu, Bắc Mỹ và cả Nhật Bản, mang đến sự thịnh vượng và văn minh cho các dân tộc ở đó. Đấy là Dòng chảy của thời đại kinh tế công nghiệp mà chúng ta sẽ còn phân tích rất nhiều về nó trong đề tài này.

/Insert mind control/

II/ Tốc độ của dòng chảy thời đại này

31/1

Thư 59G cậu đã viết rằng Dòng chảy của thời đại là không thể đảo ngược. Đó là nhờ Quy luật của công lý – tức là Quy luật tiến đến sự thừa nhận lẽ phải như cậu đã phân tích trong đề tài CÔNG LÝ: Một khi nhận thức của con người được khai sáng bằng những kiến thức phù hợp với chân lý phát triển của Tạo hóa thì sẽ không có bất cứ quyền lực nào của con người có thể cản trở nỗi sự lan truyền của những nhận thức ấy được nữa. Sự lan truyền này nhận được năng lượng của vũ trụ nhờ các quy luật tự nhiên nên chẳng có sức mạnh nào của con người có thể triệt tiêu được sức mạnh của năng lượng đó. Nói cách khác, Dòng chảy của thời đại là một xu thế thay đổi tất yếu của nhận thức của con người hướng đến chân lý phát triển. Tốc độ và lưu lượng của Dòng chảy phụ thuộc vào tốc độ thay đổi nhận thức và mức độ lan truyền của sự thay đổi đó. Nói như vậy thì tụi con đã thấy rằng ảnh hưởng của internet đối với tốc độ và lưu lượng của Dòng chảy của thời đại ngày nay lớn đến mức nào. Trong một số thư trước đây cậu đã dự đoán rằng tốc độ và lưu lượng sẽ nhanh gấp 10 lần của thời kỳ đầu của Thời đại kinh tế công nghiệp (tức cuộc cách mạng công nghiệp 1.0 từ cuối thế kỷ 17 đến cuối thế kỷ 18). Điều này có nghĩa rằng nếu thời kỳ đầu này đã mất 100 năm thì thời kỳ đầu của Thời đại kinh tế tri thức (tức Cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 vừa bắt đầu) sẽ chỉ mất có 10 năm. Báo Nhân dân 26/1 đưa tin về diễn đàn kinh tế thế giới ở Davos vừa rồi, nơi đã chính thức khởi động Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, với những thông tin ấn tượng sau: “Tổng trị giá của quá trình số hóa xã hội và công nghiệp sẽ đạt 100 ngàn tỷ USD trong 10 năm tới; tác động mạnh vào tất cả các ngành công nghiệp và mọi lĩnh vực trong xã hội, và sẽ tạo ra giá trị xã hội to lớn. Top 500 doanh nghiệp hàng đầu thế giới sẽ chỉ mất 4 năm để tạo ra giá trị 1 tỷ USD cho một mảng kinh doanh nào đó thay vì 20 năm như thời gian qua”. Những con số này nghe choáng không? Chỉ mới so sánh giai đoạn cuối của cuộc Cách mạng công nghiệp 3.0 thôi mà tốc độ đã nhanh hơn 5 lần. 100 năm của thời kỳ đầu Thời đại Kinh tế công nghiệp (tức cuộc cách mạng công nghiệp 1.0) không thể tạo ra giá trị tương đương 100 ngàn tỷ USD của giai đoạn đầu cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 được. Tốc độ dự đoán nhanh hơn 10 lần hoàn toàn có thể bị phá vỡ. Điều này khiến VN ta lo lắng nhiều hơn là vui mừng. Làm sao để bắt nhịp được với tốc độ này là thách thức quá lớn.

III/ Dòng chảy 4.0 – dòng chảy xanh

60a70a_cau8ve1

Cậu vẽ đẹp không? Hahaha! Chắc chắn là không rồi, nhưng mà dễ hiểu phải hôn?  Vì Dòng chảy của thời đại kinh tế tri thức sẽ gắn liền với kỷ nguyên năng lượng xanh nên ta sẽ cho nó thêm một cái tên nghe thơ mộng hơn là: DÒNG CHẢY XANH. Vào thời điểm bắt đầu (2016) mật độ dân số thuộc Dòng chảy xanh chiếm khoảng 20% tổng dân số thế giới (hiện nay khoảng 7 tỷ người). Đó là các quốc gia đã phát triển ở Châu Âu, Bắc Mỹ; Châu Á thì có Nhật, Úc, Hàn Quốc, New Zealand, Singapore, Đài Loan, Hong Kong. Còn mật độ dân số trong dòng lũ đen vào lúc này khoảng dưới 30%, đông đảo và nguy cơ nhất là TQ. Bắc Triều Tiên là quốc gia chuyên chế nhất. Nó cũng bao gồm một số quốc gia Hồi giáo ở Trung Đông nuôi dưỡng các tư tưởng cực đoan. Nhưng kinh tởm nhất là IS và các nhóm khủng bố quốc tế rải rác từ Trung Đông đến Bắc Phi. Không được công nhận là các quốc gia nhưng chúng cũng tổ chức như các nhà nước để cưỡng bức, áp đặt ý thức hệ bằng giết chóc và gieo rắc nỗi kinh hoàng. Chúng là sự thể hiện kinh tởm nhất của dòng lũ đen trong thời đại ngày nay. Mật độ dân số của ao tù xám là đông đảo nhất hiện nay, khoảng 50%. Các quốc gia điển hình của nó nằm ở Mỹ La Tinh, Châu Phi, cả Nga và Ấn Độ. Tuy nhiên Ấn Độ là nước đang có sự thay đổi nhận thức hướng đến chân lý phát triển rất nhanh. Khi chưa đi tù, cậu có một công trình phân loại và tính toán khá chi tiết từng quốc gia theo mỗi khu vực đen; xanh; xám và lập ra phương pháp dự đoán tốc độ thay đổi của từng khu vực theo thời gian. Cậu không nhớ được các dữ liệu này, chỉ nhớ án chừng rằng trong 10 năm đầu mật độ của Dòng chảy xanh sẽ tăng gấp đôi, rồi tiếp tục tăng đôi nữa trong 20 năm kế tiếp. Song song với sự tăng trưởng của mật độ xanh là sự thu hẹp của mật độ đen và mật độ xám. Cậu thể hiện tốc độ tương ứng của chúng trên hình vẽ trên, ở đó vào thời điểm 2046 mật độ xanh khoảng 85%, mật độ đen khoảng 5% và mật độ xám khoảng 10%. Nhớ là các số hiệu này chỉ là phỏng đoán ước lệ tượng trưng, đừng có sử dụng nó để lập kế hoạch kinh doanh gì nha hôn! J Điều chúng ta cần quan tâm là dân tộc VN không được thuộc về ao tù xám, cũng không được để bị cuốn vào dòng lũ đen! Phải không?

IV/ Quyền Con Người vẫn là cội nguồn xuất phát mọi dòng chảy

Qua những phân tích trên ta thấy rằng sự khác nhau cốt lõi của 3 khu vực xanh, xám, đen chính là mức độ tôn trọng QCN. Màu xanh là những xã hội đạt mức thượng tôn QCN, tức là QCN phải được bảo vệ trên hết cho từng người như chúng ta đã phân tích trong các đề tài cơ chế xã hội khoa học và Nhà nước pháp quyền. Màu đen là những xã hội không đảm bảo QCN, nặng nhất là ở IS vì QCN bị tước đoạt hoàn toàn, cả quyền được sống cũng phải xin thì mới được; Bắc Triều Tiên thì gần như chỉ có quyền được sống là không phải xin, còn lại thì con người hầu như chẳng có quyền gì, cái gì cũng phải xin; khá hơn thì có TQ bảo đảm các quyền tự do về kinh tế với điều kiện là đừng đòi hỏi gì đến các quyền về chính trị, tự do tư tưởng, tự do ngôn luận… Còn màu xám, chính là những xã hội bảo vệ QCN không hiệu quả, chủ yếu là vì thiếu hiểu biết nên không thể thiết kế nên các thiết chế nhà nước pháp quyền theo đúng quy luật khoa học. Các quốc gia này không có mục tiêu xâm phạm QCN nhưng tình trạng xâm phạm vẫn phổ biến trên thực tế ở nhiều mức độ đối với những quyền khác nhau. Tình trạng “ao tù” này có lẽ nổi tiếng nhất là các nước Nam Mỹ, xã hội của họ đã có mong muốn dân chủ hàng trăm năm rồi nhưng vẫn ì ạch về phát triển; kế tiếp là Ấn Độ và tệ nhất là nhiều nước Châu Phi. Ở Châu Á, có lẽ nước điển hình có màu xám lâu đời là Thái Lan, họ bắt đầu xây dựng nền dân chủ cũng cả trăm năm rồi nhưng hụt mãi ở bẫy thu nhập trung bình. Nhận thức về dân chủ của người dân ở khu vực xám này rất khiếm khuyết, mang tính bè phái và màu sắc ý thức hệ, không hướng đến bảo vệ QCN cho chính mình. Nước Nga cũng thuộc khu vực này và là một “thành viên mới” (Nga thoát khỏi dòng lũ đen của LX trước đây nhưng lại gia nhập vào ao tù xám. Giờ thì họ đang đứng trước nguy cơ bị hút vào dòng lũ đen lần nữa). Quốc gia này thật lạ, luôn ở ngoài các Dòng chảy của Thời đại ở tất cả các thời kỳ, từ Phong trào Phục hưng đến Cuộc cách mạng công nghiệp 1.0, 2.0 rồi 3.0. Giờ thì thế giới bắt đầu vào 4.0 thì họ đang đuối sức, cơ hội theo kịp Dòng chảy là rất xa vời. Tụi con sẽ thấy ở những phần sau, chính chủ nghĩa dân tộc quá mạnh của Nga đã ngăn cản họ, làm họ lỡ mọi chuyến tàu vận hội dù trước đây họ luôn ở gần sát các trung tâm phát xuất của các dòng chảy.

Như chúng ta đã phân tích nhiều trong các đề tài trước, nhất là CÁCH MẠNG SUY TƯỞNG, nhận thức về QCN của người dân chính là cái gốc của sự hiểu biết chân lý phát triển bởi vì QCN được đòi hỏi và bảo đảm đầy đủ thì sự vận động tự do sẽ tự nhiên và tất yếu dẫn đến kết quả là chân lý được bảo vệ và sáng tỏ. Do đó, cậu khẳng định rằng lịch sử phát triển của thế giới gắn liền với quá trình hiểu biết QCN của nhân loại. Nói cách khác, QUYỀN CON NGƯỜI là Chân lý phát triển quan trọng nhất mà nhân loại cần khám phá để có sự hiểu biết đầy đủ về Quy luật phát triển xã hội nhằm làm cho xã hội của mình phát triển tốt đẹp.

QCN là thuộc tính quan trọng nhất của Dòng chảy thời đại. Không tôn trọng và hiểu biết QCN thì không thể ráp nối được với Dòng chảy này. Còn những đặc tính quan trọng khác của nó cũng cần phải nắm vững để thiết kế một lộ trình hội nhập tối ưu. Chúng ta sẽ nghiên cứu các đặc tính này trong thư sau thông qua việc phân tích các Dòng chảy qua từng thời kỳ:

60a70a_cau8ve2

Ăn tết vui nha.

Thương tụi con .

This entry was posted in Thư Xuyên Mộc. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s