We are not done yet- trích 81A

letter-to-obama-wp

December 30, 2016,

Dear Mr. President Obama,

United States of America,

The White House

1600 Pennsylvania Avenue NW

Washington, DC 20500

My name is TRAN Van Huynh, father of the Vietnamese prisoner of conscience TRAN Huynh Duy Thuc. I have written to you several times before to express my deep gratitude for your constant support for human rights in Vietnam. Today, I would like to congratulate you on completing your two challenging yet full of legacy terms. I have been supporting you since you first became the President of the United States and I was glad when you were re-elected for the second term because I believed that you are determined to bring changes to this world. I continue to believe so.

Your journey on this zigzag road was full of obstacles yet you managed to move forward. The Trans-Pacific Partnership is a significant legacy of mankind so I believe that it will not end with your term. I trust that it can bring benefits to billions of people who support the initative. Therefore, I have faith that you will not let the TPP fall through and you will lead a global movement to push for not only the TPP but also for globalization, the greening of our planet and the rise of soft power.

I am writing this letter to express my utmost support and my wish that you will continue this unfinished journey for mankind’s aspiration. I hope that through this letter you can sense the continuous support of billions of supporters. I would like to also share my humble opinion that the reason we are encountering the zigzag problem being that we still do not understand clearly the law of mankind evolution. As a result, we mistakenly prioritize hard power over soft power, overlook the soft current in favor of the hard current. This restricts the release of social power while physical power, such as military and weapons, is being abused. The consequence of this is the continous oubtreak of violence and conflicts.

I believe that the world needs an enlightenment movement to help people understand the true laws of evolution to encourage the development of the soft current, and the upholding of human rights. I wholeheartedly trust that this movement will lead to an intellectual revolution similar to the first industrial revolution created by the Enlightenment movement in Europe in the 18th Century.

I know that you, too, believe that your legacy does not end here with your presidential term. I hope that your faith in your vision and in America will continue to motivate you to keep making changes to this world so that in the near future, basic human rights, as agreed in the Universal Declaration of Human Rights, will be respected and uphold in every nation.

I wish you all the best in your future endeavors, Mr. President.

Sincerely Yours,

From your supporter in Vietnam,

Tran Huynh Duy Thuc

Chúng ta chưa dừng lại ở đây

Chúc mừng ông đã hoàn thành 2 nhiệm kỳ đầy cam go nhưng cũng đầy di sản. Tôi đồng ý với ông, con đường zic zac, nhưng nó vẫn tiến về phía trước dù nhiều cản trở.

TPP là một di sản lớn của nhân loại nên nó không dễ dàng kết thúc. Tôi tin có hàng tỷ người ủng hộ và sẽ hưởng lợi nhờ nó. Nên tôi cũng tin rằng ông không dễ dàng từ bỏ mà sẽ lãnh đạo một phong trào toàn cầu để vận động không chỉ cho TPP mà cho toàn cầu hóa, xanh hóa và mềm hóa.

Tôi viết thư này để ủng hộ và thúc đẩy ông tiếp tục khát vọng của nhân loại. Hy vọng qua thư này ông cảm nhận được sự tiếp sức của hàng tỷ người.

Nhân đây tôi cũng chia sẻ rằng vấn đề zic zac mà nhân loại đang đối mặt xuất phát từ sự không hiểu đúng quy luật phát triển (Rule of the road), từ đó dẫn đến ngộ nhận “trọng cứng khinh mềm”, bỏ qua trào lưu mềm mà tập trung vào trào lưu cứng. Hậu quả là năng lượng xã hội không được giải phóng còn năng lượng vật lý thì bị sử dụng quá nhiều. Xung đột bạo lực là hậu quả tiếp theo. Vì vậy theo tôi phong trào vận động nói trên cần được trao cho sứ mạng khai sáng giúp mọi người hiểu đúng quy luật phát triển để thúc đẩy trào lưu mềm thượng tôn quyền con người.

Tôi có trực giác rằng phong trào khai sáng này sẽ tạo ra kỳ tích là một cuộc cách mạng tri thức, tương tự như cuộc cách mạng công nghiệp đầu tiên của thế giới xuất phát từ phong trào khai sáng ở Châu Âu thế kỷ 18.

Có lẽ không ai đảm trách tốt sứ mạng khai sáng này hơn ông – một người đoạt Nobel Hòa bình, có kinh nghiệm của tổng thống Mỹ với uy tín được biết đến nhiều là một người coi trọng quyền lực mềm hơn quyền lực cứng.

Chúc ông sức khỏe và thành công, gia đình hạnh phúc.

Trần Huỳnh Duy Thức

81a_2 81a_3

This entry was posted in Thư Trại 6. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s