Thư 119A, 119B

Nghệ An, 19/8/2017

Thưa ba và cả nhà thương yêu, Continue reading

Posted in Thư Trại 6 | Tagged , , , , | 4 Comments

Chiến tranh thương mại giữa Mĩ, Trung Quốc và trật tự thế giới mới – Thư 115A

Continue reading

Posted in Thư Trại 6 | Tagged , , , , , | 12 Comments

Trích Thư 114C

Continue reading

Posted in Thư Trại 6 | Tagged , , | 1 Comment

Thư 112B

Continue reading

Posted in Thư Trại 6 | Tagged , , , , , | Leave a comment

Liệu Mỹ có đánh mất vị thế dẫn đầu thế giới – Thư 109A

Continue reading

Posted in Thư Trại 6 | Tagged , , , | 5 Comments