Monthly Archives: February 2012

Thư gửi Giới chức Cấp cao Hoa kỳ nhằm Trả Tự do cho Tù nhân chính trị ở Việt Nam

Việt Nam, ngày 26 tháng 2 năm 2012 Kính gửi: Quý bà Hillary Rodham Clinton                Ngoại trưởng Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ Đồng kính gửi: Các tổ chức Bảo vệ Nhân quyền Quốc … Continue reading

Posted in Quốc tế | Tagged | 4 Comments

DANH SÁCH GỬI THƯ CHO GIỚI CHỨC CẤP CAO MỸ – RECIPIENT LIST OF THE US SENIOR OFFICIALS

Dưới đây là danh sách các quan chức lập pháp và hành pháp Hoa Kỳ mà thân phụ Trần Huỳnh Duy Thức đã gửi thư kêu gọi sự hỗ trợ cho việc trả tự do cho tất cả tù nhân … Continue reading

Posted in Quốc tế | Tagged | 14 Comments

Letter to the US Senior Officials for Releasing Political Prisoners in Vietnam

439 F8 Phan Van Tri St, Govap District, Ho Chi Minh City, Vietnam Email: tranvanhuynh@hotmail.com Cell phone: +84 903350117 26 February, 2012 The Honorable Hillary Clinton Secretary of State 2201 C Street NW Washington, DC 20520 C/c: International Human Rights … Continue reading

Posted in Quốc tế | Tagged | 14 Comments

HÀNH TRÌNH VÀO BẢN CHẤT CỦA DÂN CHỦ VÀ THỊNH VƯỢNG

Nên hiểu tính độc lập của một nhà nước hoặc dân tộc như thế nào? Nhận thức cho rằng nền độc lập có nghĩa là nhà nước của nó cầm quyền bởi một nhóm người cùng sắc tộc với đại … Continue reading

Posted in ChangeWeNeed Blog | Tagged | 32 Comments

CON ĐƯỜNG VIỆT NAM

Con đường Việt Nam Cách Để Mỗi Người Giàu Có Ghi nhận: Dâng tặng Mẹ Việt Nam tất cả tri thức Mẹ đã ban cho đứa con Lạc Hồng này. Thương tặng Má, người chưa từng dạy con một tiếng … Continue reading

Posted in ChangeWeNeed Blog | Tagged | 24 Comments