Monthly Archives: September 2006

GÓP Ý CHO BỘ CHÍNH TRỊ 150 NGÀY SAU ĐẠI HỘI X

Trần Đông Chấn – Mùa thu tháng 9, 2006  Đại hội đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ X kết thúc đã gần tròn 5 tháng, bộ Chính trị mới – cơ quan lãnh đạo cao nhất nước đã chính thức … Continue reading

Posted in ChangeWeNeed Blog | Tagged , , , , | Leave a comment