Monthly Archives: March 2012

Thư gửi Chủ tịch Quốc hội Đan Mạch yêu cầu cải thiện nhân quyền tại Việt Nam

Ngày 2 tháng 3 năm 2012 Kính gửi: Quý ông Mogens Lykketoft                Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Đan Mạch                Trepilevej 1 B, 2930 Klampenborg Phone … Continue reading

Posted in Quốc tế | Tagged | 10 Comments

Letter to the President of the Danish Parliament requesting for the human rights improvement in Vietnam

Tran Van Huynh 439F8 Phan Van Tri Street, Govap District Ho Chi Minh City, Vietnam Telephone: +84 90 3350117 Email: tranvanhuynh@hotmail.com March 2nd, 2012 His Excellency Mogens Lykketoft Speaker of the Folketing Trepilevej 1 B, 2930 Klampenborg Phone in the … Continue reading

Posted in Quốc tế | Tagged | 6 Comments

Phản hồi của Tổng vụ Đối ngoại Châu Âu về cải thiện nhân quyền cho Việt Nam

TỔNG VỤ ĐỐI NGOẠI CHÂU ÂU TỔNG VỤ ĐỐI NGOẠI CHÂU ÂU       VỤ Nhân quyền và Dân chủ Brussels, ngày 1-3-2012 EEAS/B2/GG/ts – Ares (2012)240778 Thưa ông Trần Văn Huỳnh, Cám ơn về thư ông gởi đề … Continue reading

Posted in Quốc tế | Tagged | 12 Comments

Feedback of the EU on the Letter of Thuc’s father calling for Improvement of Human Rights in Vietnam

1. Feedback of EEAS From: SANCHEZ FERNANDEZ Teresa (EEAS) [mailto:Teresa.SANCHEZ-FERNANDEZ@eeas.europa.eu] Sent: Thursday, March 01, 2012 10:06 PM To: tranvanhuynh@hotmail.com Cc: GORSKA Gosia (EEAS); TIMANS Rolf (EEAS) Subject: Tangible Improvements of Human Rights in Vietnam <<20120301154604598.pdf>> Dear Mr Van Huynh, Please … Continue reading

Posted in Quốc tế | Tagged | 22 Comments