Monthly Archives: August 2008

Tự Do và Sự Sợ Hãi

Trần Đông Chấn – Cuối thu tháng 11, 2008 Một đêm đầu tháng 11 này, vừa vào blog thì thấy ngay một bức thư chủ đề “khẩn”, mở ra đọc: Thưa chú, Cháu đường đột viết thư này vì một chuyện … Continue reading

Posted in ChangeWeNeed Blog | Tagged , , , | Leave a comment

Đô La ngoại sẽ đi về đâu (tiếp theo)

Trần Đông Chấn Đầu thu tháng 8, 2008. Tham nhũng hãm tốc độ Chẳng có gì là không chính xác khi nói rằng nguyên nhân của tất cả mọi vấn đề trên làm nền kinh tế lưu thông ì ạch là … Continue reading

Posted in ChangeWeNeed Blog | Tagged , , , | Leave a comment

Đô La ngoại sẽ đi về đâu

Cuối tháng 6-2008 báo chí đồng loạt đưa tin Việt Nam thu hút hơn 31,6 tỷ đô-la Mỹ vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Đến giữa tháng 7 con số này được dự báo là sẽ vượt qua … Continue reading

Posted in ChangeWeNeed Blog | Tagged , , , | Leave a comment