Monthly Archives: November 2014

TRẦN HUỲNH DUY THỨC & Con đường nào cho Việt Nam – Phần 35 (Kết thúc)

TRẦN HUỲNH DUY THỨC & Con đường nào cho Việt Nam – Phần 35 Xã hội dân sự nhìn từ bản chất Hai góc độ của Xã hội dân sự Về hình thức Các tổ chức “Xã hội dân sự” là … Continue reading

Posted in Ebook THDT&CĐVN | Leave a comment

TRẦN HUỲNH DUY THỨC & Con đường nào cho Việt Nam – P.34

TRẦN HUỲNH DUY THỨC & Con đường nào cho Việt Nam – P.34 Bốn giải pháp chống tham nhũng Các vụ tham nhũng gần đây, đặc biệt là PCI, cho thấy hiểm họa nghiêm trọng của tham nhũng đối với … Continue reading

Posted in Ebook THDT&CĐVN | Leave a comment

TRẦN HUỲNH DUY THỨC & Con đường nào cho Việt Nam – Phần 33

TRẦN HUỲNH DUY THỨC & Con đường nào cho Việt Nam – Phần 33 Tại sao không nên sợ “đa nguyên” Hai chữ “đa nguyên” từ lâu là điều húy kỵ đối với xã hội và hệ thống chính trị … Continue reading

Posted in Ebook THDT&CĐVN | Leave a comment

TRẦN HUỲNH DUY THỨC & Con đường nào cho Việt Nam – Phần 32

TRẦN HUỲNH DUY THỨC & Con đường nào cho Việt Nam – Phần 32 Phụ Lục II Một số bài viết của Luật sư Lê Công Định Ngoài các bài viết của nhóm nghiên cứu Chấn được đăng trên các … Continue reading

Posted in Ebook THDT&CĐVN | Leave a comment

TRẦN HUỲNH DUY THỨC & Con đường nào cho Việt Nam – Phần 31

TRẦN HUỲNH DUY THỨC & Con đường nào cho Việt Nam – Phần 31 Nhớ Lê Công Định Năm 2008 tôi tư vấn cho một một đối tác nước ngoài thực hiện một dự án tại Hà Nội. Liên quan … Continue reading

Posted in Ebook THDT&CĐVN | Leave a comment