Category Archives: Ebook THDT&CĐVN

Ebook về tiểu sử và những bài viết tâm huyết của anh Thức được xuất bản sau khi bị bắt bởi Phong Trào Con Đường Việt Nam.

TRẦN HUỲNH DUY THỨC & Con đường nào cho Việt Nam – Phần 35 (Kết thúc)

TRẦN HUỲNH DUY THỨC & Con đường nào cho Việt Nam – Phần 35 Xã hội dân sự nhìn từ bản chất Hai góc độ của Xã hội dân sự Về hình thức Các tổ chức “Xã hội dân sự” là … Continue reading

Posted in Ebook THDT&CĐVN | Leave a comment

TRẦN HUỲNH DUY THỨC & Con đường nào cho Việt Nam – P.34

TRẦN HUỲNH DUY THỨC & Con đường nào cho Việt Nam – P.34 Bốn giải pháp chống tham nhũng Các vụ tham nhũng gần đây, đặc biệt là PCI, cho thấy hiểm họa nghiêm trọng của tham nhũng đối với … Continue reading

Posted in Ebook THDT&CĐVN | Leave a comment

TRẦN HUỲNH DUY THỨC & Con đường nào cho Việt Nam – Phần 33

TRẦN HUỲNH DUY THỨC & Con đường nào cho Việt Nam – Phần 33 Tại sao không nên sợ “đa nguyên” Hai chữ “đa nguyên” từ lâu là điều húy kỵ đối với xã hội và hệ thống chính trị … Continue reading

Posted in Ebook THDT&CĐVN | Leave a comment

TRẦN HUỲNH DUY THỨC & Con đường nào cho Việt Nam – Phần 32

TRẦN HUỲNH DUY THỨC & Con đường nào cho Việt Nam – Phần 32 Phụ Lục II Một số bài viết của Luật sư Lê Công Định Ngoài các bài viết của nhóm nghiên cứu Chấn được đăng trên các … Continue reading

Posted in Ebook THDT&CĐVN | Leave a comment

TRẦN HUỲNH DUY THỨC & Con đường nào cho Việt Nam – Phần 31

TRẦN HUỲNH DUY THỨC & Con đường nào cho Việt Nam – Phần 31 Nhớ Lê Công Định Năm 2008 tôi tư vấn cho một một đối tác nước ngoài thực hiện một dự án tại Hà Nội. Liên quan … Continue reading

Posted in Ebook THDT&CĐVN | Leave a comment