Category Archives: Quốc tế

JOINT STATEMENT CALLING FOR THE RELEASE OF VIETNAMESE PRISONER OF CONSCIENCE, TRAN HUYNH DUY THUC

Posted in Quốc tế | Tagged , , | 1 Comment

Defenders Days 2015 – #FreeTHDT Workshop

Defenders Days là một ngày hội giành cho những nhà hoạt động bảo vệ cho Quyền Con Người trên toàn thế giới được tổ chức bởi Civil Rights Defenders – một tổ chức bảo vệ nhân quyền danh tiếng lâu đời, … Continue reading

Posted in Quốc tế | Tagged , , , , , | 1 Comment

Phản hồi của Chủ tịch Quốc hội Liên minh Châu Âu về cải thiện nhân quyền cho Việt Nam

Chủ tịch Quốc hội Liên Minh Châu Âu Kính gửi : Ông Trần Văn Huỳnh, 439F8  Đường Phan Văn Trị                                 308591        16.05.2012 Phường 5, Quận Gò Vấp, Tp HCM,  Việt Nam Thưa ông  Trần Văn Huỳnh, Cám ơn ông … Continue reading

Posted in Quốc tế | Tagged | 4 Comments

Feedback of the Euroupean Parliament on the Letter of Thuc’s father calling for Improvement of Human Rights in Vietnam

The President Mr. Tran Van Huynh 439F8 Phan Van Tri St,                       308591       16.05.2012 Sub-district 5, Govap District, HCM City, Vietnam Dear Mr Tran Van Huynh, Thank you for your letter drawing attention to the situation of your son Tran Huynh … Continue reading

Posted in Quốc tế | Tagged | 3 Comments

PHẢN HỒI CỦA BỘ NGOẠI GIAO ĐAN MẠCH VỀ VẤN ĐỀ NHÂN QUYỀN TẠI VIỆT NAM

Người gửi: SOFIE ZUSCHLAG DYHR / SOFIDY@UM.DK Đã gửi: Thứ sáu, ngày 30 tháng 03 năm 2012 lúc 7:19 Người nhận: tranvanhuynh@hotmail.com Thưa Ô. Trần văn Huỳnh, Trân trọng cám ơn điện thư ngày 5/2/2012 của ông về tình hình … Continue reading

Posted in Quốc tế | Tagged | 2 Comments