Monthly Archives: June 2006

Hai tháng sau Đại Hội X

Trần Đông Chấn – 30/06/2006 Ước mơ Việt Nam, dù mới chỉ là một xã hội dân sự theo khẩu hiệu “xã hội công bằng dân chủ văn minh” vẫn còn rất xa vời. Tăng trưởng kinh tế trong thời gian … Continue reading

Posted in ChangeWeNeed Blog | Tagged , , | Leave a comment