Monthly Archives: February 2009

Kỷ Sửu và Vận Hội mới của Việt Nam

Năm mới ai cũng nguyện ước về những điều tốt đẹp, mọi người thường chúc nhau tài lộc và thịnh vượng. Làm giàu là mong muốn chính đáng và tự nhiên của con người, là quyền con người mà ai … Continue reading

Posted in ChangeWeNeed Blog | Tagged , , , , | 1 Comment