Monthly Archives: July 2011

Thỉnh nguyện thư công dân gửi đến 500 đại biểu Quốc hội

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Độc lập – Tự do – Hạnh phúc –*–  THỈNH NGUYỆN THƯ CÔNG DÂN Kính gửi: – Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng                 – Tất cả Đại biểu Quốc hội toàn … Continue reading

Posted in Trong nước | Tagged | 1 Comment