Monthly Archives: May 2010

Hoạt động vì dân chủ

Trần Huỳnh Duy Thức – bảo vệ và thúc đẩy nhân quyền cho cải cách kinh tế và xã hội Là một doanh nhân, trước đó Trần Huỳnh Duy Thức chỉ quan tâm đến các vấn đề trực tiếp liên … Continue reading

Posted in All about Thức | Leave a comment

Giam cầm

Trần Huỳnh Duy Thức- Bắt giữ và giam cầm Ngày 24 tháng 5 năm 2009, Ông Trần Huỳnh Duy Thức bị công an bắt tại nhà riêng. Ban đầu ông bị buộc tội “tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa … Continue reading

Posted in All about Thức | Leave a comment

Tiểu Sử

Trần Huỳnh Duy Thức – một doanh nhân tiên phong Ông Trần Huỳnh Duy Thức sinh ngày 29 tháng 11 năm 1966 tại Việt Nam trong một gia đình nghèo với  tám anh chị em. Thời niên thiếu, Thức biểu … Continue reading

Posted in All about Thức | Leave a comment