Monthly Archives: March 2008

Việt Nam Đồng đang ở đâu và sẽ đi về đâu

Trần Đông Chấn – Mùa xuân tháng 3, 2008. Những số liệu được công bố cho biết trong 3 năm từ 2005 đến 2007 tăng trưởng GDP của Việt Nam là 27% (tạo ra thêm khoảng 434 ngàn tỷ đồng giá … Continue reading

Posted in ChangeWeNeed Blog | Tagged , , , | Leave a comment