Monthly Archives: January 2009

Chào 2009

Trần Đông Chấn – Mùa đông, ngày đầu tiên 2009 2008 đã khép lại. Mậu Tý cũng sắp kết thúc. Hơn 20 năm qua, kể từ khi Việt Nam chấp nhận kinh tế thị trường, chúng ta chưa bao giờ bước … Continue reading

Posted in ChangeWeNeed Blog | Tagged , , , | Leave a comment