Monthly Archives: June 2011

Đơn kêu oan cho Trần Huỳnh Duy Thức (lần 3)

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc ******* ĐƠN KÊU OAN (Lần 3) Kính gửi: Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết Đồng kính gửi: – Chủ tịch Quốc hội   – Chánh án Tòa … Continue reading

Posted in Trong nước | Tagged | 14 Comments

Đơn yêu cầu giám đốc thẩm cho Trần Huỳnh Duy Thức

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ********* Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 6 năm 2011   Kính gửi: – Viện Trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao … Continue reading

Posted in Trong nước | Tagged | 28 Comments

Đơn kêu oan cho Trần Huỳnh Duy Thức (lần 2)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ********* ĐƠN KÊU OAN (Lần 2) Kính  gởi : Chủ tịch Nước Nguyễn Minh Triết V/v: Kêu oan cho Trần Huỳnh Duy Thức về bản án sơ … Continue reading

Posted in Trong nước | Tagged | 1 Comment

Đơn kêu oan cho Trần Huỳnh Duy Thức (lần 1)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐỘC LẬP –TỰ DO – HẠNH PHÚC ********* ĐƠN KÊU OAN Kính  gởi: Chủ Tịch Nước Nguyễn Minh Triết V/v: Kêu oan cho Trần Huỳnh Duy Thức về bản án phúc thẩm số: 254/2010/HSPT … Continue reading

Posted in Trong nước | Tagged | 1 Comment