Monthly Archives: April 2012

PHẢN HỒI CỦA BỘ NGOẠI GIAO ĐAN MẠCH VỀ VẤN ĐỀ NHÂN QUYỀN TẠI VIỆT NAM

Người gửi: SOFIE ZUSCHLAG DYHR / SOFIDY@UM.DK Đã gửi: Thứ sáu, ngày 30 tháng 03 năm 2012 lúc 7:19 Người nhận: tranvanhuynh@hotmail.com Thưa Ô. Trần văn Huỳnh, Trân trọng cám ơn điện thư ngày 5/2/2012 của ông về tình hình … Continue reading

Posted in Quốc tế | Tagged | 2 Comments

FEEDBACK OF MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF DENMARK REGARDING THE HUMAN RIGHTS SITUATION IN VIETNAM

From: SOFIE ZUSCHLAG DYHR / SOFIDY@UM.DK Sent: Friday, March 30, 2012 7:19 To: tranvanhuynh@hotmail.com Dear Mr. Tran Van Huynh, Thank you for your email of 5 February 2012 regarding the human rights situation in Vietnam. Denmark and the EU closely follows … Continue reading

Posted in Quốc tế | Tagged | 9 Comments